Category Archives: Yleinen

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kuluttajien mielikuvia ja kokemuksia hautaamisesta, hautaamiseen liittyvistä traditiosta ja palveluista. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä hautauspalvelun ja siitä viestimisen tueksi. Tuloksia on mahdollista käyttää myös keskustelun herättäjänä tiedotusvälineissä Tutkimusta ei sellaisenaan ole toteutettu aiemmin. Kysymysaiheiden pohdintaan ja lomakkeen laadintaan osallistui Taloustutkimuksen asiantuntijoiden lisäksi hautausalan yrittäjiä. Lataa tästä tutkimusten tulokset (PDF)