Hautauspalvelut

Tarjoamme hautausjärjestelyihin liittyvät palvelut ja tuotteet kokonaisvaltaisesti, luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Palveluistamme muodostuu näköisenne kokonaisuus, jossa huomioidaan kaikki hautajaisiin littyvät asiat aina alkujärjestelyistä muistotilaisuuden järjestämiseen ja hautakivitöihin.

• Siunausajan ja -paikan varaaminen
• Virastoasioinnit
• Arkut, uurnat ja vaatetus
• Vainajan huoltaminen
• Hautauskuljetukset
• Muistotilaisuuden järjestäminen tarjoiluineen
• Kutsukortit ja siunausohjelma
• Valokuvaus
• Lehti-ilmoitus
• Haudan havutus
• Hautalyhdyt ja -kynttilät
• Hautamuistomerkit (kivet ja ristit)
• Perunkirjoitus

Mistä saan hautausluvan?

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen. Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.
Lue lisää…

Mitä käytösohjeita hautausvieraalla on?

Hautajaisiin ei sinänsä ole yleispäteviä käytösohjeita. Jokainen tilaisuus on suunniteltu omaisten sekä vainajan toiveita ja perinteitä kunnioittaen. Tilaisuudet myös muuttuvat joskus tapahtuman aikana. Ei tarvitse liian paljon miettiä, osaako käyttäytyä oikein. Tilaisuus on usein kaikille yhtä uusi ja kysymyksiä herättävä. Omaisille tärkeää on tilaisuuden sisältö sekä se, että saattajat ovat tulleet paikalle ja ottavat osaa.
Lue lisää…

Mikä on hautaustestamentti?

Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kehittämä järjestelmä, jonka avulla testamentin tekijä voi määrätä omien hautajaistensa järjestämisestä. Hautaustestamentti allekirjoitetaan ja todistetaan kuten tavallinenkin testamentti. Sitä tehdään kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen hautaustestamentin tekijälle, toinen hautaustoimistolle.
Lue lisää…

Mikä on hautausjärjestelyni-vihkonen?

Hautajaisiaan suunnitteleva voi Hautajaisjärjestelyni -vihkoseen täyttää omia toiveitaan siinä määrin kuin haluaa. Vihkosen voi antaa henkilölle, jonka toivoo huolehtivan hautajaisjärjestelyistä. Ainakin on hyvä kertoa, missä vihkosta säilyttää. Vihkosesta voi antaa kopion myös hautaustoimistoon.
Lue lisää…

Teemme yhteistyötä Kukkakeskuksen kanssa,
Pohjolankatu 27, 87100 Kajaani

www.kukkakeskus.fi

Hautauksen ennakkosopimus

Halutessasi voit laatia Hautaustestamentin jolla voit vaikuttaa hautajaistesi toimintoihin. Kotisivuilla voit myös täyttää ennakko kaavakkeen. Varsinainen ennakkosopimus laaditaan toimistollamme asiantuntijan kanssa sekä esteettömien todistajien läsnä ollessa.

Täytä ennakkolomake