Palvelupolku

Palvelumme periaatteena on tehdä työmme niin, että asiakkaalle saadaan turvattua laadukas ja kunnioittava palvelu vakaumuksesta riippumatta.

Läheinen kuolee

 • Omaisena saat tiedon kuolemasta, tai
 • Ilmoitat läheisen kuolemasta viranomaiselle
 • Kuolema todetaan ja kirjataan
 • Vainajaa säilytetään terveydenhuollon yksikössä vainajien säilytystiloissa
 • Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

Omainen saa tiedon kuolemasta

 • Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa heti läheisen kuoleman jälkeen, jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu
 • Yhteydenotto hautaustoimistoon
  – ajanvarauksella
  – soittamalla
  – sähköpostilla tai
  – asioimalla toimistolla
 • Voitte olla myös yhteydessä seurakuntaan siunauksen järjestämiseksi
 • On hyvä tilata virkatodistus vainajasta joko seurakunnan aluerekisteristä tai digi- ja väestövirastosta

Tapaaminen ja asiointi hautaustoimistossa

 • Kirjaamme kuolleen läheisen tiedot
 • Onko vainaja tehnyt hautaustestamentin tai ilmaisut toiveitaan hautajaisiin liittyen? Toiveita kunnioitetaan niin pitkälle, kuin mahdollista.
 • Sovimme hautaustavasta ja hautapaikasta
 • Varaamme siunausajan ja -paikan, jos vainaja kuului kirkkoon tai muuhun uskontokuntaan
 • Uskonnottoman läheisen hautajaisiin voitte omaiset suunnitella haluamanne seremonian
 • Varaamme muistotilaisuuspaikan
 • Varaamme sanomakellot ja kiitosilmoituksen kirkossa

 

 • Valitaan läheisellenne arkku ja tarvittaessa uurna
 • Sovitaan vainajan vaatetuksesta
 • Sovitaan arkkuun huollosta ja siirrosta, voitte halutessanne olla mukana pukemassa, siirtämässä ja saattelemassa läheistänne kappelille

 

 • Mietitään siunauspäivän kulkua, järjestetäänkö vainajan näyttö läheisille, olisiko arkku valmiiksi kappelissa tai kannetaanko arkku kappeliin alkumusiikin aikana, onko kantajia (6kpl)?
 • Mietitään ja voimme sopia kukkia arkulle, siunaukseen ja muistotilaisuuteen. Haluatteko havuttaa haudan?
 • Mietitään ja voimme sopia muistotilaisuuden tarjoilut
 • Halutessanne suunnitellaan kuolinilmoitus, kiittäminen osanotosta, valokuvaus, ohjelma tai esiintyjät
 • Voitte halutessanne sopia itse uurnan luovutuksen ja hautauksen seurakunnan kanssa
 • Voimme yhdessä suunnitella hautamuistomerkin kaiverrustyöt
 • Voimme yhdessä suunnitella ja tilata uuden muistomerkin haudalle

Läheisen arkkuun laitto ja siirto kappelille

 • Hautaustoimisto huolehtii hautausluvan hankinnasta ja sen toimittamisesta mm. seurakuntaan
 • Hautaustoimisto sopii ajan vainajan luovutukseen
 • Läheiset voitte halutessanne osallistua vainajan pukemiseen ja saattamiseen kappelille
 • Sairaalan kappelilla voidaan pitää saattohartaus omaisten niin toivoessa

Siunaus

 • Siunauspäivänä keskitytään läheisen saattamiseen
 • Pyrimme olemaan siunauskappelilla läheisiä vastassa
 • Valmistelemme vainajan näytön, mikäli läheiset ovat sitä toivoneet, ½ h ennen siunausta
 • Tilatut kukkatervehdykset toimitetaan siunauskappelin eteistilassa olevaan kukkatelineeseen
 • Mikäli arkku kannetaan alkumusiikin aikana, kantajat valmistautuvat eteistilaan hetki ennen siunausta
 • Siunauksen kulku papin kanssa sovitun mukaisesti
 • Arkkuhautauksessa hautaanlasku
 • Tuhkauksessa arkku voi jäädä kappeliin, josta henkilökunta huolehtii arkun siirtämisen
 • Kukkatervehdykset voitte viedä tulevalle hautapaikalle tai omaisten toivomaan paikkaan

Muistotilaisuus

 • Järjestäessämme muistotilaisuuden, olemme vastaanottamassa teitä muistotilaisuuspaikassa
 • Kuva asetetaan muistopöytään, samoin adressit
 • Voitte tervehtiä saattoväen tai siirtyä suoraan pöytiin
 • Usein pappi ohjaa muistotilaisuuden kulkua, mikäli hänet on toivottu tervetulleeksi
 • Muistotilaisuus aloitetaan usein ruokailulla, aluksi voi olla ruokarukous tai virsi
 • Ruokailun jälkeen luetaan adressit ja muistellaan muistopuheilla
 • Kahvit nautitaan muistopuheiden jälkeen, jonka aikana läheistä voi muistella vapaasti

Uurnan lasku

 • Uurnan luovutuksen voitte sopia itsekin seurakunnan kanssa
 • Halutessanne olemme apuna ja tukena
 • Uurnan hautaus sovitaan siihen seurakuntaan, johon uurna lasketaan
 • Voimme yhdessä miettiä, millaisen tilausuuden läheisenne olisi toivonut, tai mitä itse pidätte tärkeänä
 • Tuleeko kukkia, muistohetkeä, kahvit

Perunkirjoitus ja perintö

 • Vainajan pankki- ja vakuutusasioiden hoito
 • Perunkirjoituksen järjestäminen
 • Perinnön jako
 • Varallisuuden ositus
 • Testamentti
 • Perintövero

Tukea suruun

 • Suruun on saatavilla tukea usealta taholta
 • Kun tuntuu, ettei yksin jaksa, on hyvä ottaa yhteyttä
 • Kunnan sosiaalipäivystys
 • Kriisikeskus
 • Järjestöt; veraistukiryhmät, sururuhmät